Pohřební služba NONSTOP: 800 11 22 99 nebo737 258 526
Funeral
Pohřební služba NONSTOP:
Volejte zdarma na 800 11 22 99

nebo mobil:
737 258 526

 

Lidský přístup k pozůstalým, úcta k zesnulým...

Ve chvílích nejbolestnějších, při ztrátě blízkého člověka,
u nás najdete vše potřebné k důstojnému rozloučení.

Pohřební služba v Jeseníku - Bukovicích je zde na Jesenicku již desítky let. Tak jako při svém zrodu, i dnes je naším cílem usnadnit Vám situaci, do které Vás osud přivedl. Nemůžeme zmírnit Vaši bolest, poskytneme Vám však komplexní rozsah služeb v oblasti pohřebnictví v jesenickém regionu. Slovo služba není jen o tom jaké služby poskytujeme, je především pojmenováním toho, jak vnímáme tuto službu - lidským přístupem k pozůstalým a úctou k zesnulým.

Pohřební služba má vlastní obřadní síň, která se nachází ve stejné budově, kde máme kanceláře pohřební služby. Zajišťuje svými pracovníky a technickými prostředky přepravu zesnulých, úpravu zemřelých, prodej rakví, vybavení rakví, tisk smutečního oznámení, výkopy hrobů, smuteční projevy, smuteční hudbu, vyřizování dokladů, prodej hřbitovního zboží, veškeré další úkony zajišťující maximální komplexnost služby při sjednávání pohřbu. Vedle pohřebních služeb zajišťuje agendu související s hrobovou matrikou, správu a údržbu hřbitovů.

 

Nabízíme tyto služby 

 • Nabízíme kompletní služby k zajištění smutečních rozloučení (po domluvě možnost sjednání objednávky v mimopracovní době).
 • Zajištění civilních a církevních obřadů dle přání objednavatele.
 • Provádíme smuteční rozloučení v obřadních síních, kostelech - dle přání pozůstalých.
 • Provádíme převozy zesnulých v ČR i ze zahraničí.
 • Provádíme focení při obřadech s možností tvorby videoprezentací smutečního rozloučení.
 • Nová služba od 1.4.2016 - Pronájem TV v obřadní síni s prezentací fotek, atd.
 • Vyřizujeme úmrtní list (který objednavateli přijde doporučeně do místa trvalého bydliště) a další náležitosti týkající se dané objednávky. V daném případě nemusí objednavatel nic vyřizovat, vše za něho pohřební služba vyřídí.
 • Smuteční oznámení Vám vytiskneme na počkání, v případě zájmu umístíme také parte do vývěsní skříňky. V případě požadavku zařídíme, aby smuteční oznámení bylo prezentováno i v tisku (Jesenický týdeník, atd.).
 • Novou službu, kterou Vám nabídneme je zveřejnění informace týkající se smutečního rozloučení na internetu na našem webovém portálu. Tato služba je z důvodu častých dotazů rodiny, příbuzných, kamarádů, atd. na konání smutečního rozloučení.
 • Zajišťujeme květinovou vazbu dle přání zákazníka (živé i umělé kytice, věnce, atd.).
 • Další možnou výhodou je zajištění hudebního doprovodu, smuteční hostiny, vlastního či jiného fotografa  (info.- tel.kontakt, atd.).
 • Prodáváme hřbitovní doplňky (obaly na urny, nerez svítilny, vázy, svíce, aj.).
 • Provádíme také  výkopové  práce související s pohřbením nebo exhumací na přání objednavatele.
 • Na pietní rozptylové loučce se provádějí vsypy ostatků - vsypy s účastí, bez účasti.
 • Zařizujeme také nápisy na pietní smuteční desku, to se týká hlavně objednavatelů vsypů, kteří by po aktu vsypu chtěli mít jméno zesnulého umístěného právě na této desce a kdykoliv položit květiny a vzpomenout.
 • Poskytujeme novou službu z názvem VZPOMÍNÁME. Umístění této vzpomínky bude ve skříňce u Klíčů s možností i zveřejnění na internetu (formát A5).
 • TS Jeseník dále mají na starosti  správu pohřebišť v Jeseníku (Husova ul.Rejvízská ul.)
 

Způsob úhrady (objednávka smut.rozloučení, placení hrobů, atd.)