Pohřební služba NONSTOP: 800 11 22 99 nebo737 258 526
Pohřební služba NONSTOP:
Volejte zdarma na 800 11 22 99

nebo mobil:
737 258 526

Druhy obřadů

Kremace bez obřadu

Na základě uzavřené objednávky převezeme zesnulého z místa úmrtí na pohřební službu Jeseník-Bukovice, případně přímo do krematoria, kde se provede zpopelnění bez účasti pozůstalých. Přesný datum zpopelnění je uveden na dokladu o zpopelnění z krematoria, který si objednavatel vyzvedne společně s urnou v kanceláři PS Jeseník-Bukovice (urna cca do 14-ti dnů k dispozici k převzetí). 

Kremace s obřadem (rozloučení + zpopelnění)

Smuteční rozloučení  se zesnulým se může konat buď v naší obřadní síni v Jeseníku-Bukovicích, další možností je obřadní síň ve Zlatých Horách, nebo v jakékoliv obřadní síni případně v krematoriu,  v kostele (vše dle přání pozůstalých). Po smutečním rozloučení dle dohody(objednávka) následuje kremace.

Smuteční rozloučení s uložením do hrobu

Smuteční rozloučení  se zesnulým se může konat buď v naší obřadní síni v Jeseníku-Bukovicích, ve Zlatých Horách, nebo v jakékoliv obřadní síni. Další možností je rozloučení v kostele . Po smutečním rozloučení dle dohody (objednávka) následuje pohřbení do hrobu na hřbitově v Jeseníku-Bukovicích, Jeseník Husova ul., případně na jiném hřbitově (vše dle přání pozůstalých). Provádíme také výkopy hrobů, zařizujeme hudbu, atd...

Obřad v kostele

Smuteční rozloučení  se zesnulým se  koná v  kostele  dle přání objednavatele s uložením do hrobu či hrobky, případně kremace.

Vsypy

Při sjednávání objednávky smutečního rozloučení objednavatel místo urny může požadovat vsyp. Vsypy se provádí na vsypové loučce v Jeseníku-Bukovicích cca 4x ročně. 
Vsypy rozdělujeme do dvou kategorií a to vsyp s obřadem a nebo vsyp bez obřadu.

- vsyp s obřadem:
Čtrnáct dní před samotným obřadem (v případě, že je sepsána objednávka vsypu) pohřební služba Jeseník-Bukovice rozešle pozvánky na vsyp. 
Vsypy se neprovádí jednotlivě. Po rozloučení v obřadní síni pozůstalí přechází  na vsypovou loučku, kde je proveden vsyp ostatků zesnulých.  

- bez obřadu:
Vsyp se provádí bez účasti pozůstalých.

- uvedení jména na smuteční desku: 

Další možností je nápis na pietní smuteční desku, která je umístěná na vsypové loučce (nutno objednat).