Pohřební služba NONSTOP: 800 11 22 99 nebo737 258 526
Pohřební služba NONSTOP:
Volejte zdarma na 800 11 22 99

nebo mobil:
737 258 526

Informace pro objednavatele pohřbu

Když zemře někdo blízký, je to pro jeho rodinu a přátele chvíle nejtěžší. Proto jsme zde, abychom Vám pomohli a převzali starost o nutné kroky s vyřízením objednávky smutečního rozloučení-pohřbu společně s Vámi.

Možností a druhů smutečních rozloučení je mnoho (s obřadem, bez obřadu, církevní, civilní či vojenský obřad, rozloučení s urnou, atd.) a se vším Vám pomůžeme a vše za Vás rádi vyřídíme. Jsme pohřební služba, která si zakládá na kvalitě provedených služeb, maximální komplexnosti služeb, profesionalitě a etice svých zaměstnanců. (mobilní tel. - nepřetržité hotovostní číslo 737 258526)

Při úmrtí doma: Je nutné zavolat lékaře, který zemřelého prohlédne a vystaví list o prohlídce mrtvého (tzv. ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte naší pohřební službu, která Vám se vším poradí a zajistí vše pro Vámi požadované smuteční rozloučení.

Při úmrtí v Jesenické nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení: Ohledací list vystaví místní lékař a zemřelého obvykle převezou na patologii, případně do chladícího boxu. Rodinným příslušníkům zasílá zdravotnické zařízení obvykle telegram, případně telefonicky (dohoda). Osobní věci zemřelého si musí vyzvednout někdo z jeho příbuzných. Naopak převoz zesnulého a vyzvednutí nutných dokumentů většinou vyřizuje pohřební služba.

Nyní je na Vás, abyste si vybrali pohřební službu. Pokud Vás bude pohřební služba kontaktovat sama, jedná se o nelegální chování z její strany. Toto chování pohřebních služeb je zákonem zakázáno. Při rozhodování se řiďte tím, jak na Vás zástupce pohřebního ústavu působí, důležité jsou i reference a jaké služby Vám nabízí.

Pokud si vyberete naší pohřební službu, většinu dalších úkonů za Vás vykonáváme my, (podle Vašeho přání) pokud si to budete přát. Jediný úkol pro Vás je připravit zesnulému šaty, v nichž má být pohřben, či vystaven v rakvi. S jednatelem objednávky (předběžná dohoda) se dohodněte, jaké úkony za Vás pohřební služba zajistí.

Pohřební služba po Vás bude požadovat předložení občanského průkazu zemřelého a občanského průkazu toho, kdo zajišťuje smuteční rozloučení a případně ještě rodný a oddací list.

Níže je seznam všech nutných náležitostí, může se však stát, že po Vás úřady budou chtít i něco jiného. Vždy proto nejdříve na daný úřad zavolejte a zeptejte se co všechno je nutné vyřídit - ušetříte si tím opakovanou návštěvu úřadu.

Jaké doklady je tedy nutné vyřídit?

SMUTEČNÍ ROZLOUČENÍ  V OBŘADNÍ SÍŇI  JESENÍK-BUKOVICE: 

Dostavte se, prosím, o 15-20 minut dříve, než je stanoven začátek obřadu.

Před smutečním aktem (5-10 min.)bude organizátorem smutečního rozloučení nejbližší rodina vyzvána ke vstupu do předsálí obřadní síně. V případě, že má objednavatel s naší pohřební službou dohodnutou květinovou vazbu, bude před smutečním rozloučením automaticky umístěna a naaranžována v obřadní síni. V případě další květinové vazby od rodiny či smutečních hostů Vám vše rádi a ochotně připravíme do obřadní síně. Zhruba 20 min. před rozloučením probíhá vystavení případně identifikace-totožnost zesnulého (dle objednávky a dohody), atd.. Smuteční rozloučení začíná cca 2-5 min. před stanoveným začátkem obřadu. Obřadník nebo řečník si nejbližší rodinu kontaktuje v předsálí a seznámí je s průběhem obřadu. Při smutečním obřadu, prosíme rodinu, pozůstalé a  smuteční hosty o vypnutí mobilního telefonu, atd. Při vstupu do obřadní síně pokládá zarmoucená rodina, smuteční hosté, atd. květiny ke katafalku a posadí se do prvních lavic. Po samotném úvodu a usednutí rodiny do lavic obřadník otevře dvoje dveře, pro vstup smutečních hostů. Obřad probíhá cca. 30-40 min.. Při zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulému. Na samotný  závěr po ukončení smutečního rozloučení, probíhá kondolence. Ke kondolenci přistupujeme zprava a doleva odcházíme. Obřadník po ukončení smutečního rozloučení vyzve rodinu k odběru květinové vazby, v opačném případě pohřební služba zařídí likvidaci, případně dle domluvy s objednavatelem umístí květ.vazbu na vsypovou loučku, atd...

Informace pro smuteční hosty